III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu 

Prof. Dr. Didem Turgut Coşan, Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Güneş, Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Atar, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. İsmühan Potoğlu Erkara, Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Kadriye Sorkun, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Serra Hepaksoy, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Yıldız Aka Kaçar, Çukurova Üniversitesi 

Doç. Dr. Aslı ÖZKÖK, Hacettepe Üniversitesi

Other Conferences