III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ

Bilimsel Program

                           3 MAYIS 2018 PERŞEMBE


SALON ANADOLU

9.00-10.00

Kayıt

10.00-10.45

Açılış

10.45-11.00

Ara

11.00-11.30

MODERATOR: Yusuf Öztürk

Gianni Sagratini

‘‘Lentils (Lens culinaris Medik) as tool for a novel nutraceutical approach’’

11.30-12.00

Canan Nebigil Desaubry

"Discovery of Cardioprotective Non-Peptide Prokineticin Receptor Agonist"

12.15-12.45

Yusuf Baran

‘’Mechanisms of Multidrug Resistance and its Reversal In Hematological Malignancies’’

13.00-14.00

Öğle Yemeği (Anadolu Üniversitesi Yemekhanesi)

Poster Sunumları

14.00-14.30

KIRMIZI SALON

Moderatör: Mehmet Karataş
Yusuf Baran
"Bilim ve Bilim Diplomasisi Yolu ile Geleceğimizi İnşa Etmek"
14.30-14.45
Vesile Düzgüner
Ardahan Yöresinde Plantago Asiatica Bitkisinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması
14.45-15.00
Hazal Şilan Soysüren 
Denizkestanesi İmmün Sistem Hücrelerinin ve Hematopoietik Organının Histokimyasal ve Sitokimyasal Yöntemler ile Belirlenmesi
15.00-15.15
Göksel Keskin 
“Karabaş Martı’nın (Chroicocephalus ridibundus) Planör Modellemesinde Kullanılabilirliğiyle İlgili Bir Çalışma”
15.15- 15.30
Tuğba Zülfikaroğlu 
“Son İnstar Bombyx mori Testislerine Juvenil Hormon Analoğu Fenoxycarb’ın Etkileri”
15.30-15.45
İlham Eröz Poyraz 
“Boswellia Colebrooke (Burseraceae) türlerinin botanik ve tıbbi özellikleri”
15.45-16.00
Nil Bağrıaçık 
“Polistes dominulus’da (Christ, 1791) (Hymenoptera: Polistinae) Mekonya’nın Elementel Bileşenlerinin Belirlenmesi”
16.00-16.15

Ara

16.15- 16.30
Moderatör: Hasan Veysi Güneş
Şule Ayla
“ZNF304 gen ifadesinde artış ve CXCR4’de azalma ile prostat kanserinde Anoikis değişebilir”
16.30- 16.45
Ebubekir Dirican
“Meme Kanserinde PIK3CA ve TP53 Gen Mutasyonları ile SALL4, PTEN ve PIK3R1 Gen Ekspresyonları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”
16.45- 17.00
Ebru Şancı
“Streptozotosin’in Sitotoksik ve Genotoksik Etkileri”
17.00-17.15
Murat Kaya
“Akut Myeloid Lösemi ve 3q Kromozomal Yeniden Düzenlenmeleri”
17.15-17.30
Şebnem Batur
“Merkel Hücreli Karsinom, Klinik ve Histomorfolojik Analiz”
18.00-19.30

Kokteyl (Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi)

 

                        4 MAYIS 2018 CUMA

9.30-9.45

KIRMIZI SALON

Moderatör: Onur Koyuncu
Fatih Kar 
“Semaforinler”
9.45-10.00
Aynur Dağlar Aday
“CYP2D6*4, NQO1*2, GSTP1(IIe105Val) Polimorfizmleri ile Miyeloproliferatif Neoplaziler Arasındaki İlişki”
10.00-10.15
Özlem Alptekin 
“Polietilenimin ile Modifiye Edilmiş ZrO2 Üzerine Üreazın Adsorpsiyon Yöntemi İle İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu”
10.15-10.30
Semih Işık
“Bacillus pumilus Y7 Katalazının Üretimi, Sulu İkili Faz Sistemi (ATPS) ile Saflaştırılması ve Biyokimyasal Karakterizasyonu”
10.30-10.45
Fulya Kahvecioğlu Çetin
“Rutin Yüklü PLGA Nanopartiküllerinin Antileishmanial Aktivitelerinin İncelenmesi”
10.45-11.00

Ara

11.00-11.15
Moderatör: Hakan Şentürk
Kenan Tunç 
“Paeonia Türlerinin Antibakteriyel Aktivitesinin Araştırılması”
11.15-11.30
Hasan Çiftçi 
“Üleksit cevherinin Aspergillus niger ile doğrudan ve dolaylı biyoliçi”
11.30-11.45
Hatice Dağhan
“Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinin Kadmiyum Fitoremediasyon Kapasitesinin Araştırılması”
11.45-12.00
Serap Ayaz Seyhan
“Hidroksiapatit (HAp) ve Biyomedikal Uygulamaları”
12.15-12.30
Şule Aybüke Yavuz 
“Pestisitle Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu”
12.30-12.45
Serdar Aday
“Teknik Alanlarda Konvansiyonel Ksilen Kullanımının Yeni Nesil Temizleyici Unsurlar ile İkamesi ve Toksik Riskin Farklı Unsurlarla Değerlendirilmesi”
13.00-13.45

Öğle Yemeği (Anadolu Üniversitesi Yemekhanesi)

Poster Sunumları

14.00-14.30

SALON ANADOLU

Moderatör: Miriş Dikmen
Hasan Veysi Güneş
"Bölgemizin de Bir Sorunu; Mezotelyoma"
14.30-15.00
Erdal Karaöz
"Kök Hücre Uygulamalarının Klinikteki Yeri ve Geleceği"
15.00-15.15
Moderatör: Nilgün Öztürk
Cüneyt Türkeş 
“İnsan Serum Paraoksonaz-I (hPON1): Bazı Antibakteriyel İlaçların In Vitro Etkileri”
15.15- 15.30
Mahir Tayfur
“Tiroid Karsinomlarında Geniş İmmunohistokimyasal Panel Uygulamayla Vakaların Analizi”
15.30-15.45
Dilek Bilgiç Alkaya
“Gıda Koruyucularının Geçmişten Günümüze Uzanan Serüveni”
15.45-16.00
Ebru Özkan Oktay
“In silico analizler ile insan BAK1 genindeki fonksiyonel SNP’lerin tanımlanması”
16.00-16.15

Ara

19.30-23.30

GALA YEMEĞİ (Trakya Restaurant)

                        5 MAYIS CUMARTESİ

12.00-12.30

Kapanış

12.30-15.00

Öğle Yemeği (Kırım Çibörek Evi)

Eskişehir Gezisi

Other Conferences