III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ
III. ULUSAL UYGULAMALI
BİYOLOJİK BİLİMLER
KONGRESİ

Hakkımızda

Kongre daha önce, yurtdışında uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilmiş olup ulusal düzeyde de yapılmasının bir ihtiyaç niteliğinde olduğu düşünülerek oluşturulmuştur.

Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi önderliğinde, üniversitelerimizle birlikte belirli aralıklarla düzenlemesi planlanan "Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi" zincirlerinin ilk halkası olarak 22-25 Temmuz 2016 tarihleri arasında Konya’da; II. Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongremiz ise 09-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Afyon'da yapılmıştır.

Kongrenin başlıca hedefi Uygulamalı Biyolojik Bilimler adı altında disiplinler arası kaynaşma ve projeler ile işbirliğinin sağlanması, daha fazla irtibat ve koordinasyon için bir platform oluşturmaktır.

Kongrede sunulacak olan poster ve sözlü bildiri tam metinlerinin "Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi" veya "Journal of Applied Biological Science" dergisinde Kongre özel sayısı olarak yayımlanması da planlanmaktadır.

Other Conferences