Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

Tam metinler “Microsoft Word” dosya sürümünde (.doc yada .docx) olmalıdır. Bildiri, kaynakça dâhil en çok 15 sayfa olmalıdır. Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Sayfa boyutu; A4 (29.7 × 21.0 cm), kenar boşlukları: üst: 2.5 cm; alt: 2.5 cm; sol: 3.0 cm; sağ: 2.5 cm, yazı karakteri: Times New Roman tipinde, başlık ve metin yazarken tek satır aralığı kullanılmalıdır.

Çalışmanın içeriğini yansıtan başlık kalın karakterlerle, kelimelerin baş harfleri büyük, diğer harfler küçük karakter, bağlaçların baş harfleri küçük karakterde olacak biçimde yazılmalıdır. Ortalanmış, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi 12 punto olmalıdır. Başlık kısaltmalar içermemelidir.

Yazar isimleri kısaltmasız açık olarak yazılmalı, akademik unvanları belirtilmemeli, çalıştığı kurumlar ve adresleri üst simge kullanılarak rakam verilmeli ve isimlerin altında belirtilmelidir. Ortalanmış, sadece baş harfleri büyük karakter, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 12 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi 10 punto yazılmalı, sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının ise altı çizilmiş olmalıdır.

Adres(ler) ortalanmış, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi ve sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, 10 punto yazılmalı, farklı adresler üst simgeler (1, 2, …) ile açıkça belirtilmelidir. İller büyük harfle yazılmamalıdır.. Sadece sorumlu yazarın e-posta adresi yer almalıdır.

Giriş ve amaç, materyal ve method, bulgular, sonuç ve tartışmayı içeren birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.

Metinler iki yana dayalı, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 6 nk, paragraf sonrası 0 nk, yazı tipi 12 punto yazılmalıdır. Anahtar Kelimeler iki satırı geçmeyecek şekilde en fazla 5 kelime verilmelidir. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Etik kurul kararı gerektiren çalışmalarda etik kurul karar numarası metnin sonuna eklenmelidir.

“Teşekkür” bölümü olacak ise üç satırı geçmemelidir. Proje desteği var ise bu bölümde belirtilmelidir. “Kaynaklar” bildiri metninin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 11 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Kaynak ve kaynaklar American Psychological Association (APA) stilinde yazılmalıdır.

7.Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi

Kayıt

YAKLAŞAN KONGRELER